Wat wij eraan doen

Actieplan 2020

De Ketenroadmap voedselverlies 2015-2020 is een actieplan om de voedselverliezen in Vlaanderen tegen 2020 met 15 procent te verminderen.

Over de Ketenpartners

De voedselverliezen in Vlaanderen tegen 2020 met 15 procent doen dalen: dat is het hoofddoel van de ‘Ketenroadmap Voedselverlies 2020’. Om die ambitieuze doelstelling te halen, slaan alle actoren in de voedselketen de handen in elkaar.

Een gedetailleerd overzicht van de stand van zaken 2019 vind je in het voortgangsrapport: xlsx bestandVoortgangsrapportage_ketenroadmap_voedselverlies_2019_def.xlsx (204 kB)

Een gedetailleerd overzicht van de stand van zaken 2018 vind je in het voortgangsrapport: xlsx bestandVoortgangsrapportage_ketenroadmap_voedselverlies_2018.xlsx (185 kB)

Resultaten 2017

Een gedetailleerd overzicht van de stand van zaken 2017 vind je in het voortgangsrapport xlsx bestandKetenroadmap voedselverlies_voortgangsrapport 2017.xlsx (129 kB) .

Resultaten 2016

Jaarlijks wordt er door de Vlaamse overheid in samenwerking met de ketenpartners een rapport opgesteld over de vooruitgang van de uitvoering van de Ketenroadmap.

Monitoring Vlaamse cijfers

Een nieuw monitoringsrapport biedt inzicht in de efficiëntie waarmee de agrovoedingsketen omgaat met voedselgrondstoffen in 2017. Het betreft een vervolgmeting van de nulmeting in 2015. Het rapport bevat cijfergegevens voor de schakels visserij, veilingen, voedingsindustrie, retail en huishoudens. Ondanks het feit dat er geen volledig ketenbeeld beschikbaar is zien we positieve signalen in de gemonitorde schakel

De Vlaamse overheid neemt een voortrekkersrol

Voedselverlies tegengaan staat hoog op de Vlaamse beleidsagenda. De Vlaamse overheid ondersteunt de ketenpartners bij de uitvoering van de Ketenroadmap en staat in voor het secretariaat van het Vlaams Ketenplatform Voedselverlies. 

Initiatieven voor professionals

Elke schakel in de voedselketen, van zorgzame boer tot kritische consument, kan helpen om voedselverlies in te perken. Enkele ingrepen maken een wereld van verschil.