Initiatieven voor voedingsprofessionals

In het kader van Ketenroadmap 2015-2020 gingen de ketenpartners op zoek naar partners uit verschillende sectoren die zich willen engageren om het voedselverlies in hun organisatie te beperken en de bewustwording ervan te vergroten. We vatten de acties per sector kort samen.