Wat is voedselverlies?

Als voedsel verloren gaat voor menselijke consumptie, om welke reden dan ook, spreken we over voedselverlies. Uit onderzoek blijkt dat een derde van al het voedsel dat wereldwijd voor menselijke consumptie wordt geproduceerd, verloren gaat. Dat gebeurt in de hele voedingsketen, van boer tot consument. In absolute cijfers gaat het wereldwijd over meer dan een miljard ton voedsel per jaar. Voedselverliezen krijgen vaak een andere nuttige bestemming of valorisatie.

Wat zijn nevenstromen?

Tijdens het doorlopen van de verschillende stappen van de voedingsketen ontstaan naast voedselverlies ook nevenstromen.

Definitie voedselverlies

Een voedselgrondstof of -product bestaat uit een eetbare fractie en een niet-eetbare fractie (bv. beenderen, schillen, pitten...). De eetbare fractie van voedselgrondstoffen en -producten noemen we voedsel. De niet-eetbare fractie, die vrijkomt tijdens de productie, de verwerking of de consumptie ervan, noemen we nevenstromen.

Waarom voedselverlies voorkomen?

  • Het verbetert de voedselzekerheid - de toegang die mensen hebben tot voedsel, zowel bij ons als in de rest van de wereld.
  • Het vermindert economische verliezen en leidt tot meer efficiëntie en innovatie in de voedselketen.
  • Het draagt bij tot een duurzame voedselketen en is goed voor het milieu.

Waar in de voedselketen gaat voedsel verloren?

Ons voedsel legt een lange weg af voor het op ons bord terechtkomt. In elke stap van de voedingsketen is er kans op voedselverlies. Een overzicht van de verliezen in de keten vind je hier en meer informatie over de voornaamste oorzaken vind je hier.

Wat is de cascade van waardebehoud?

Wanneer de eetbare fractie van voedselgrondstoffen of -producten (d.i. voedselverlies) of de niet-eetbare fractie van voedselgrondstoffen of –producten (d.z. nevenstromen), uit de voedingsketen gericht op menselijke voeding verdwijnen spreken we van voedselreststromen. Deze voedselreststromen kunnen meestal nog op een of andere manier gevaloriseerd worden. De cascade van waardebehoud stelt preventie van voedselverlies en menselijke consumptie voorop. Indien dat niet mogelijk is, wordt best gekozen voor een toepassing als dierenvoeding. Als dat niet kan, wordt het gebruikt als materiaal in industriële en landbouwtoepassingen... Tot slot kan er nog energie mee worden opgewekt. Onderstaande figuur geeft de cascade van waardebehoud schematisch weer.

cascade van waardebehoud