Voedselverlies in Vlaanderen

Wat is voedselverlies?

Als voedsel verloren gaat voor menselijke consumptie, om welke reden dan ook, spreken we over voedselverlies.

Monitoring Vlaamse cijfers

Een nieuw monitoringsrapport biedt inzicht in de efficiëntie waarmee de agrovoedingsketen omgaat met voedselgrondstoffen in 2017. Het betreft een vervolgmeting van de nulmeting in 2015. Het rapport bevat cijfergegevens voor de schakels visserij, veilingen, voedingsindustrie, retail en huishoudens. Ondanks het feit dat er geen volledig ketenbeeld beschikbaar is zien we positieve signalen in de gemonitorde schakels.

Oorzaken

Het totaal aan voedselverlies en nevenstromen in Vlaanderen bedraagt in Vlaanderen elk jaar ongeveer 2 miljoen ton. Van landbouwer tot consument: in de hele keten zien we voedselverlies en nevenstromen ontstaan. Vaak ligt een combinatie van oorzaken aan de basis.

Voedselverlies in de wereld

Jaarlijks gaat in de wereld 1,3 miljard ton voedsel verloren. Dat is 1/3 van de totale voedselproductie.

Gevolgen

Voedselverliezen hebben grote gevolgen voor onze economie, ons milieu en de voedselproblematiek in de wereld. De impact ervan wordt vaak onderschat.

Publicaties

Onderzoek naar efficiënte manieren om voedselverlies tegen te gaan is cruciaal. We lijsten de laatste studies rond voedselverlies op.