Voedselverlies in de wereld

Jaarlijks gaat in de wereld 1,3 miljard ton voedsel verloren. Dat is 1/3 van de totale voedselproductie.

  • 45 procent van alle groenten en fruit wordt niet opgegeten.
  • 45 procent van alle knolgewassen wordt weggegooid.
  • Het voedsel dat op dit moment in Europa verloren gaat (89 miljoen ton) zou 200 miljoen monden kunnen voeden.
  • Als we het wereldwijde voedselverlies met ¼ kunnen terugdringen, kunnen we 870 miljoen mensen eten geven.
  • De gemiddelde consument in Europa en Noord-Amerika gooit elk jaar 95 tot 115 kg voedsel weg. In Sub-Saharaans-Afrika, Zuid- en Zuidoost-Azië wordt slechts 6 tot 11 kg per jaar weggeworpen.

Meer cijfers kun je vinden op de website van het FAO.

Verschil in aanpak

In geïndustrialiseerde landen gaat evenveel voedsel verloren als in ontwikkelingslanden. Het soort verlies verschilt wel: het verlies in ontwikkelingslanden situeert zich voornamelijk in het begin van de keten (oogst, bewaring en verwerking), het verlies in de geïndustrialiseerde landen eerder aan het einde van de keten (distributie en consumptie).

Er is dus een verschillende aanpak nodig om het voedselverlies terug te dringen. In ontwikkelingslanden is het vooral belangrijk om boeren en verwerkers te steunen door te investeren in infrastructuur, transport en verpakking. In geïndustrialiseerde landen is vooral een goede afstemming nodig tussen vraag en aanbod. Tot slot kan voedsel dat niet meer wordt geconsumeerd op een andere hoogwaardige manier worden ingezet.

Internationale samenwerking

Voedselverlies terugdringen is een internationale uitdaging. Vlaanderen werkt samen met de andere gewesten, de federale overheid en Europa om het probleem aan te pakken.

De nieuwe Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties leggen de VN-leden een ambitieus streefdoel op: tegen 2030 moet het voedselverlies per capita met de helft afnemen. Daarvoor moeten de distributiesector en consumenten een extra inspanning leveren. De SDG’s willen ook de voedselverliezen in de voedselproductie en verwerking aanpakken.

Europa streeft naar een kringloopeconomie. De preventie van voedselverlies maakt hier deel van uit. Het EU-Actieplan voor de kringloopeconomie moet ervoor zorgen dat onze kostbare grondstoffen op een duurzame manier worden gerecycleerd. Om voedselverlies te verminderen, heeft de Europese Commissie volgende acties voorgesteld:

  • de voedselverliezen monitoren
  • concrete maatregelen bepalen in samenwerking met de belangrijkste actoren
  • de EU-regelgeving over afval, voedsel en schenkingen aanpassen
  • betere labels van producten promoten en de consumenten informeren over de houdbaarheidsdata (vooral de THT-datum).