Publicaties

Onderzoek naar efficiënte manieren om voedselverlies tegen te gaan is cruciaal. Hieronder vind je een aantal interessante studies terug.

 

Voedselverlies en consumentengedrag bij Vlaamse huishoudens (Departement Omgeving, Vlaamse huishoudens, 2018). Dit rapport brengt het voedselverlies van Vlaamse huishoudens en de oorzaken ervan in kaart. Met inzichtelijke infografieken. 

De ILVO-mededeling "Monitoring van voedselreststromen en voedselverliezen in de Vlaamse tuinbouw" geldt als achtergrondrapport bij de Monitoring Voedselreststromen en Voedselverliezen en geeft in groter detail de situatie in de Vlaamse tuinbouwsector weer. Het rapport biedt ook een overzicht van relevante onderzoeksprojecten waarbij ILVO betrokken is.

De impact van cosmetische kwaliteitseisen op voedselverlies (Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse overheid, 2017).

pdf bestandOnderzoek van het voedselverlies bij Vlaamse gezinnen via sorteeranalyse van het huisvuil (354 kB) (OVAM, 2015).

pdf bestandVoedselverlies en verpakkingen (3.88 MB): studie over innovatieve verpakkingen voor brood, vlees, groenten, smeerkaas en koolzuurhoudende dranken (OVAM en Fost Plus, 2015).

pdf bestandTweede meting naar voedselverlies in de restaurants van de Vlaamse overheid (657 kB) (Het Facilitair Bedrijf, 2015).

pdf bestandNulmeting over voedselverlies in de restaurants van de Vlaamse overheid (4.9 MB) (Het Facilitair Bedrijf, 2013).

pdf bestandVoedselverlies in ketenperspectief (1.29 MB): cijfermateriaal en analyse van vier thema's: verpakkingen, voedselbanken en sociale kruideniers, houdbaarheidsinformatie en productieverlies (In opdracht van OVAM, 2012).

pdf bestandNulmeting van voedselverspilling bij Vlaamse gezinnen (1.21 MB): sorteeranalyse van het restafval (OVAM, 2012).

pdf bestandAdvies SALV n.a.v. de studie 'Verlies en verspilling in de voedselketen'.pdf (755 kB) (Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, 2012).

pdf bestandVerlies en verspilling in de voedselketen (1.31 MB) (Departement Landbouw en Visserij, 2011).

pdf bestandStudie over van organisch-biologisch afval in de horeca (7.85 MB): kwantitatieve en kwalitatieve marktanalyse en evaluatie van de voedselverliezen/voedselverspilling in de horeca (OVAM, 2011).

pdf bestandLiteratuurstudie voedselverspilling (1.02 MB): samenvatting van verschillende uitgevoerde studies rond voedselverlies (OVAM, 2011).