Portfolio 2018: voedselverlies vermijden bij cateringopdrachten

Concrete voorbeelden

  • Compass groep weegt nu zijn producten (zakken) op een meer nauwkeurige manier. Zo krijgen ze een duidelijker beeld van hun voedselverliezen en de opvolging ervan. Dit gebeurt nu in 39 keukens (over heel België).
  • ISS group heeft een eigen tool ontwikkeld (ABC) voor het beheer van onverkochte voeding.
  • Sodexo werkt met “Programma Drive”: een nieuw management systeem voor hun sites waarbij rekening wordt gehouden met bestellingen, verkoop en aankoop, waardoor simulaties kunnen gemaakt worden en dus ook voedselverliezen kunnen vermeden worden.

 

Leidraad beperking voedselverliezen

Overheidscontracten zijn een krachtig instrument om bedrijven en organisaties te sensibiliseren, te inspireren en te engageren tegen voedselverlies. Deze leidraad wil aanbesteders ondersteunen bij het beperken van voedselverliezen bij overheidscontracten door een concrete aanpak en modelclausules aan te reiken.

pdf bestandleidraad_beperking_voedselverliezen_20181019.pdf (188 kB)