Over de Ketenpartners

De voedselverliezen in Vlaanderen tegen 2020 met 15 procent doen dalen: dat is het hoofddoel van de ‘Ketenroadmap Voedselverlies 2020’. Om die ambitieuze doelstelling te halen, slaan alle actoren in de voedselketen de handen in elkaar. De Vlaamse Regering en acht ketenpartners ondertekenden de Ketenroadmap:

De ketenpartners engageren zich om samen met hun leden voedselverlies actief terug te dringen – door middel van de acties uit de Ketenroadmap .