Gevolgen

Voedselverliezen hebben grote gevolgen voor onze economie, ons milieu en de voedselproblematiek in de wereld. De impact ervan wordt vaak onderschat.

Financiële gevolgen

Voedselverlies kost geld. In Vlaanderen gooien we thuis € 137 per persoon of € 325 per gezin per jaar aan voedsel weg. Dat is € 886 miljoen in totaal: genoeg om meer dan 484 000 mensen een jaar lang te voeden.

Een efficiënte voedselketen zorgt voor een kostenbesparing voor landbouw-, voedings- en distributiebedrijven en betekent winst voor de consument.

Impact op het milieu

Voedsel heeft een zware milieu-impact. Voedselproductie vraagt water, land, energie, arbeid en kapitaal. Maar ook de distributie, bereiding en consumptie vergen veel van ons milieu. Bovendien worden onze grondstoffen alsmaar schaarser. Europa en Vlaanderen zien de strijd tegen voedselverlies dan ook in een breder kader van grondstoffenefficiëntie. Ze willen onder meer voedsel dat niet geschikt is voor consumptie op een andere manier inzetten.

De klimaatimpact van voedsel dat we thuis weggooien komt neer op een uitstoot van 678 000 ton CO2 per jaar.

Ethische gevolgen

Wereldwijd lijden bijna een miljard mensen honger. Vanuit een ethisch perspectief is verlies in de voedselketen onaanvaardbaar. Het terugdringen van voedselverliezen draagt concreet bij aan de wereldwijde voedselzekerheid, maar helpt ook de mensen dichter bij huis die afhangen van voedselhulp. Een groeiende wereldbevolking en veranderende voedingspatronen maken deze tegenstelling alleen maar groter.

Hoe pakken we het aan?

De Vlaamse overheid en de verschillende actoren van de voedselketen engageren zich om het voedselverlies in Vlaanderen tegen 2020 met 15 procent te verminderen. Dat engagement staat in de ‘Ketenroadmap
Voedselverlies 2015-2020
’ .

Wil je als consument je steentje bijdragen? Surf dan naar ‘wat je thuis kan doen’ .