Forum Voedselverlies: 23 mei 2019: Voedselverliezen aanpakken in Vlaamse huishoudens

Bij de Vlaamse huishoudens gaat vooral voedsel verloren door gebrek aan planning en het fout inschatten van portiegroottes. Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid bracht via een dagboekstudie, online enquête en reëel aankoopgedrag het voedselverlies van Vlaamse huishoudens en haar oorzaken in kaart. Gemiddeld wordt 37 kg voedsel per jaar per inwoner niet opgegeten. Koffie en thee, brood en banket en fruit vormen de top drie. Samen gooien Vlaamse huishoudens jaarlijks zo’n 240.000 ton voedsel weg.

Programma

9.00u – 9.30u

 • Onthaal en koffie

9.30u – 11.30u

 • Sami Hemdane (COMEOS, BE)

Verwelkoming

Sami Hemdane is voorzitter van het Vlaams Ketenplatform Voedselverlies. Hij verwelkomt de aanwezigen en schetst de Ketenroadmap Voeselverlies 2015-2020, een publiek private samenwerking waarbij alle schakels in de agrovoedingsketen zich vrijwillig engageren om voedselverliezen in Vlaanderen te verminderen.

 • Hilke Bos-Brouwers (Wageningen University, NL)

Oorzaken van voedselverspilling bij huishoudens: geen gemakkelijk verhaal

Hilke Bos-Brouwers is senior onderzoeker en projectleider duurzame ketens aan Wageningen Universiteit. Ze is wetenschappelijk coördinator van twee belangrijke Europese onderzoeksprojecten rond voedselverlies, nl. REFRESH en FUSIONS. Op het Forum geeft ze antwoord op de vraag: Hoe ontstaat voedselverspilling bij huishoudens? Hilke Bos-Brouwers put daarbij uit internationale studies en modelleringen. Ze analyseerde bovendien de Vlaamse situatie op basis van data van het Departement Omgeving.

 • Tom Quested (WRAP, UK) – Engelstalige lezing

Combating food waste on a household level: lessons learned so far

Tom Quested werkt voor WRAP (UK). Hij is de hoofdauteur van invloedrijke rapporten over voedselverlies. Hij adviseert wereldwijd tal van organisaties en besturen. Hij neemt ons mee op sleeptouw doorheen de inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en ervaring, en moedigt ons aan om samen te werken. Hij schets do’s-and-don’ts voor de strijd tegen voedselverspilling en stuurt ons huiswaarts met inspirerende voorbeelden.

 • Peggy Criel en Filip Fleurbaey (Departement Omgeving, Vlaamse overheid)

Doelgericht actie ondernemen in Vlaanderen: lancering dossier ‘Voedselverlies en consumentengedrag bij Vlaamse huishoudens' 

Peggy Criel en Filip Fleurbaey, medewerkers van het Departement Omgeving, stellen het dossier ‘Voedselverlies en consumentengedrag bij Vlaamse huishoudens' voor. Dit dossier verzamelt de belangrijkste inzichten en de best beschikbare cijfers over voedselverlies bij Vlaamse huishoudens. We hopen met deze inzichten beleidsmakers, actoren uit de agrovoedselketen, middenveldorganisaties en burgerinitiatieven te ondersteunen in het planmatig en doelgericht actie ondernemen om voedselverlies bij de consumenten thuis te verminderen.

11.30u – 11.50u

 • Koffiepauze

11.50u – 12.50u

 • Reflectie uit de praktijk

Voedselverspilling is een bijzonder actueel thema. Tal van organisaties, innovatoren, besturen, onderzoekers… in Vlaanderen nemen initiatief om voedselverspilling in te dijken. Concrete projecten en initiatieven worden kort toegelicht en inzichten die tijdens de plenaire lezingen aan bod komen worden naar de praktijk vertaald. Wat nemen we mee uit de internationale inzichten en voorbeelden? Welke aanknopingspunten zien jullie voor eigen praktijken? Welke hiaten zijn er nog in Vlaanderen?

12.50u – 14.00u

 • Netwerklunch

Doelpubliek

Vormingswerkers, beleidsmedewerkers, ondernemers, retailers, voedselverlies-innovatoren, onderzoekers en andere geïnteresseerden.

Praktisch

 • Donderdag 23 mei 2019, van 9u tot 14u (inclusief netwerklunch)
 • Organisatie van het Vlaams Ketenplatform Voedselverlies
 • Gebouw Hendrik Conscience, Koning Albert II-laan 15, Brussel (vlakbij station Brussel-Noord)
 • Auditorium
 • Gratis

Inschrijven (mogelijk tot dinsdagavond)

De organisatie zal je contacteren.