De Vlaamse overheid neemt een voortrekkersrol

Voedselverlies tegengaan staat hoog op de Vlaamse beleidsagenda. De Vlaamse overheid ondersteunt de ketenpartners bij de uitvoering van de Ketenroadmap en staat in voor het secretariaat van het Vlaams Ketenplatform Voedselverlies. Ze voert ook zelf acties uit en communiceert via een gemeenschappelijke website voor burgers en professionelen over voedselverlies.

Interdepartementale Werkgroep Voedselverlies

Binnen de Vlaamse overheid maken verschillende beleidsdomeinen werk van het terugdringen van voedselverlies. Daarom richtte de Vlaamse overheid de Interdepartementale Werkgroep Voedselverlies op. Deze werkgroep coördineert het Vlaamse beleid rond voedselverlies en stemt de acties van verschillende entiteiten op elkaar af.

Eigen grootkeuken eerst!

De Vlaamse overheid wil een voortrekkersrol spelen in de sector van de grootkeukens. Daarom nam ze de afgelopen jaren haar eigen bedrijfsrestaurants onder de loep. Via metingen en gerichte preventieacties kon het voedselverlies sinds 2012 drastisch worden verminderd.

In de keuken van het Consciencegebouw te Brussel nam het voedselverlies af met 18% (of  2.758 kg op jaarbasis) voor vast voedsel en met 38% (of 2.058 liter op jaarbasis) voor soep. Een proefproject in het Virginie Lovelinggebouw te Gent toonde aan dat zelfbediening bij aardappelen, rijst en groenten het voedselverlies in sterke mate kan terugdringen. Het voedselverlies bij zelfbediening ligt ongeveer 60% lager in vergelijking met restaurants met bediening.

Leidraad beperking voedselverliezen

Door bij overheidscontracten een slimme aanpak te hanteren en specifieke clausules te voorzien, kunnen overheden doelgericht voedselverliezen beperken. Overheidscontracten zijn een krachtig instrument om bedrijven te sensibiliseren, te inspireren en te engageren tegen voedselverlies. Deze leidraad kwam tot stand in uitvoering van de Ketenroadmap Voedselverlies en wil aanbesteders ondersteunen bij het beperken van voedselverliezen bij overheidscontracten door een concrete aanpak en modelclausules aan te reiken.

pdf bestandleidraad_beperking_voedselverliezen_20181019.pdf (188 kB)