Actieprogramma 6: Nieuwe samenwerkingsmodellen tussen reguliere en sociale economie

Om tegemoet te komen aan de bevoorradingsproblematiek van voedselhulpinitiatieven enerzijds en een oplossing te bieden voor bedrijven die niet-vermarktbare overschotten willen valoriseren naar humane consumptie anderzijds, heeft er zich de afgelopen jaren een nieuwe niche binnen de sociale economie ontwikkeld. Organisaties in deze niche kanaliseren voedseloverschotten uit de voedselketen richting sociale redistributie aan mensen in armoede. Samenwerking tussen de reguliere economie, sociale economie en voedselhulpinitiatieven staat hierbij centraal. Innovatieve vormen van samenwerking krijgen intussen vorm en zijn klaar voor opschaling.

Gemeenschappelijke doelstelling
De Vlaamse overheid en de ketenpartners ondersteunen hefboomprojecten die de huidige niet-vermarktbare voedseloverschotten in de voedselketen kanaliseren richting sociale redistributie aan mensen in armoede en waarbij samenwerking tussen de reguliere economie en sociale economie centraal staat.

Actie 46: Project “Hefboomprojecten maken gezonde voeding bereikbaar voor iedereen” (Dep. WVG & Komosie)

 • Komosie voert met steun van de Vlaamse overheid het project “Hefboomprojecten maken gezonde voeding bereikbaar voor iedereen” uit.  Dit project heeft als doel om innovatieve samenwerkingen te realiseren tussen de sociale en reguliere economie om kwalitatieve voedseloverschotten te kanaliseren richting sociale redistributie aan mensen in armoede.  Het project omvat twee luiken: samenwerking met veilingen en samenwerking met supermarkten.
 • In het hefboomproject “Samenwerking met veilingen” zijn de concrete mogelijkheden voor samenwerking met veiling BelOrta te Sint-Katelijne-Waver en met de REO-veiling te Roeselare verkend. Twee pilootprojecten (testcases) voor groente-overschotten zijn gepland in de eerste helft van 2016:
  • de logistieke verdeling van overschotten naar Limburgse voedselhulporganisaties i.s.m. Rimo Limburg en
  • de verwerking van overschotten tot soep door het maatwerkbedrijf Sense en bijhorende verdeling aan sociale en voedselhulporganisaties.
 • Het hefboomproject “Samenwerking met supermarkten” omvat 2 onderdelen:
  • sociale restaurants of andere sociale (economie) en voedselhulporganisaties die interesse hebben om voedseloverschotten uit de supermarkt te integreren in hun werking, krijgen van Komosie begeleiding op maat voor de organisatorische en technische aspecten van zo’n samenwerking.
  • een pilootproject voor een logistiek samenwerkingsverband tussen supermarktketen MAKRO en Sociaal Winkelpunt, maatwerkbedrijven MIVAS – Goed Gevoel en Levanto en begeleiding door Komosie bij implementatie van andere regionale logistieke samenwerkingsverbanden m.b.t. voedseloverschotten.

Actie 46.3: Comeos Vlaanderen is het aanspreekpunt van het hefboomproject ‘samenwerking met de supermarkten

 • Er vonden verscheidene ontmoetingen met Komosie plaats om behoeften en knelpunten van de supermarkten toe te lichten.
 • Er werd door Komosie een toelichting gegeven aan de leden van Comeos over het hefboomproject en er werd een oproep gedaan aan de leden om mee te doen.
 • Makro is in het hefboomproject gestapt.

Actie 47: Distributief model voor gezonde voeding. Hefboom voor sociale activering (RIMO Limburg)

 • RIMO Limburg voert met steun van de Vlaamse overheid het project “Distributief model voor gezonde voeding. Hefboom voor sociale activering” uit. Dit project heeft als doel een distributief model te creëren dat instaat voor het centraliseren, verdelen en aanbieden van producten en ondersteunende diensten die via bestaande actoren kunnen worden aangeboden/verkocht aan maatschappelijk kwetsbare personen.
 • Het distributieplatform Depot Margo is plechtig geopend met een lanceringsmoment met academische zitting op 22 oktober 2015.
 • Er zijn samenwerkingen opgestart met hulpverleningsorganisaties enerzijds en toeleveranciers anderzijds die uitgemond zijn in afgesloten overeenkomsten.
 • Er vindt concreet overleg plaats over de mogelijke opstart van nieuwe Sociale Kruideniers in samenwerking met lokale besturen en lokale sociale organisaties.

Actie 48 Verkennen en opvolgen opportuniteiten voor samenwerking rond sociaal aan de slag met voedselverlies (Dep. WVG)

 • Dep. WVG heeft intern onderzoek gevoerd naar de opstart van dit overleg, in relatie tot de andere initiatieven, in het bijzonder de lopende projecten inzake sociaal aan de slag met voedselverlies. Overleg zelf gaat van start in 2016.