Actieprogramma 4: Personeel opleiden om voedselverliezen te voorkomen

Bedrijven hebben nood aan een goed onderbouwde kennisbasis om voedselverliezen in hun processen te voorkomen en te reduceren. Deze kennisbasis zal verder uitgebouwd worden door op schakelniveau specifieke opleidingen en vormingspakketten te organiseren voor de bedrijven en/of de integratie van voedselverlies in relevante bestaande opleidingen en vormingspakketen. Deze opleidingen richten zich zowel op managementniveau als werknemersniveau.

Gemeenschappelijke doelstelling
De ketenpartners zetten per schakel opleidingen en vormingspakketten met een link naar voedselverlies op om werknemers en management nog beter op te leiden en/of te zorgen voor de integratie van het aspect voedselverlies in relevante bestaande opleidingen en vormingspakketten.

Actie 28: IPV (opleidingscentrum van en voor de voedingsindustrie) zorgt voor een permanent opleidingsaanbod met aandacht voor voedselverlies voor werknemers voedingsindustrie

  • In 2015 werden bezoekers op de  IPV-website doorverwezen naar relevante bestaande opleidingen.
  • FEVIA-Vlaanderen heeft de opleidingsbehoeften op het vlak van voedselverlies geïdentificeerd en samen met IPV mogelijke opportuniteiten verkend. 
  • Het IPV-opleidingsaanbod is daaraan aangepast. Op basis van de uitkomst van deze actie zoekt IPV lesgevers om hiaten in het opleidingsaanbod op te vullen en/of om het aspect voedselverlies meer te belichten in het bestaande opleidingsaanbod. Er zijn nu 2 extra lean-opleiders, om o.a. tegemoet te komen aan de vraag naar meer aandacht voor lean management.

Actie 29. IPV zet goede voorbeelden van werkplekleren in de kijker

  • Verschillende best practices van reductie van voedselverlies/afval werden door IPV in de kijker gezet.