Actieplan 2020

De Ketenroadmap voedselverlies 2015-2020 (732 kB) is een actieplan om de voedselverliezen in Vlaanderen tegen 2020 met 15 procent te verminderen. 

Op 31 maart 2014 gaven de Vlaamse Regering en de ketenpartners Boerenbond, FEVIA Vlaanderen, Comeos Vlaanderen, Horeca Vlaanderen en OIVO met de engagementsverklaring voedselverlies (444 kB) aan een ambitieus engagement te willen opnemen om voedselverlies verder terug te dringen. Deze ambitie werd door de negen partners vertaald in een actieplan dat op 3 april 2015 werd ondertekend.

De komende vijf jaar worden 9 actieprogramma’s uitgevoerd met 57 acties om voedselverliezen in de hele keten terug te dringen.

Overzicht van de 9 actieprogramma’s 

Actieprogramma 1: de bedrijven in de keten ondersteunen om voedselverliezen tegen te gaan              

Voor bedrijven is het niet altijd gemakkelijk om acties rond voedselverlies op poten te zetten. Soms beschikken ze over onvoldoende informatie om het probleem aan te pakken, soms over te weinig tijd of soms over te weinig middelen. We zullen ze ondersteunen door onder andere meet- en doe-instrumenten te maken en te promoten.

Actieprogramma 2: samenwerking in de keten leidt tot minder voedselverlies              

Voedselverliezen kunnen ook ‘tussen’ de schakels van de voedselketen optreden. Daarom willen we de samenwerking tussen alle schakels aanmoedigen, innovatie in verpakkingen stimuleren en een gemeenschappelijke aanpak voor voedselverliescrisissen opzetten.

Actieprogramma 3: bedrijven sensibiliseren, inspireren en engageren tegen voedselverlies       

Om voedselverlies bij de bedrijven te verminderen, willen we sensibiliseren, inspireren en engageren. Sensibiliseren om bedrijven bewust te maken van het probleem. Inspireren met best practices om bedrijven warm te maken om zelf actie te ondernemen. Engageren, door hen expliciet over de streep te trekken om de preventie van voedselverlies in hun beleid te verankeren. 

Actieprogramma 4: personeel opleiden om voedselverliezen te voorkomen   

De ketenpartners zullen opleidingen en vormingspakketten over voedselverlies opzetten om werknemers en management nog beter te informeren over hoe ze voedselverlies concreet kunnen aanpakken.

Actieprogramma 5: consumenten sensibiliseren, inspireren en engageren rond voedselverlies 

Samen met de belangrijkste stakeholders zullen we de consument op een positieve manier bewustmaken van het probleem van voedselverlies. Een slimme mix van informatieve en educatieve middelen kunnen mensen thuis, op school, in de winkel en in het restaurant stimuleren om hun voedselverlies te verminderen. 

Actieprogramma 6: nieuwe samenwerkingsmodellen tussen reguliere en sociale economie      

 Voedseloverschotten kunnen geschonken worden aan sociale economiebedrijven die mensen in armoede helpen. We zullen hefboomprojecten ondersteunen waarbij de samenwerking tussen de gewone en de sociale economie centraal staat.

Actieprogramma 7: het schenken van voedseloverschotten promoten en begeleiden  

Voedseloverschotten kunnen gedoneerd worden aan sociale organisaties. We willen bedrijven aansporen om voedsel weg te schenken en hen hierin begeleiden.

Actieprogramma 8: onderzoek ondersteunt keten en overheid          

We stimuleren onderzoek dat de pijnpunten in de voedselketen in kaart brengt, en innovaties ontwikkelt om voedselverlies te verminderen of nieuwe manieren te vinden om het voedsel te hergebruiken.

Actieprogramma 9: meten is weten, voor bedrijf en beleid

Zowel de overheid als de actoren uit de keten, zullen de evolutie in tijd monitoren. Zo kan de vooruitgang gemeten worden en kunnen de inspanningen van de keten en het beleid van de overheid geëvalueerd worden.