Nieuws

Winnaars van Food Waste Awards 2022 zijn bekend

De winnaars van de Food Waste Awards 2022 zijn op 12 mei bekendgemaakt. De uitreiking van de awards gebeurde op het Food Waste Fest, een inspirerend event rond voedselverspilling, georganiseerd door FoodWIN, Too Good To Go, OVAM en Departement Landbouw en Visserij. Het thema van dit jaar was 'Measure what you treasure'.

Stad Oostende won in de categorie Lokale Besturen. Het ziekenhuis, de kinderdagverblijven, het woonzorgcentrum en de ontmoetingscentra brachten hun voedselverlies in kaart om er vervolgens doelgericht iets aan te doen. Bakkerij-brouwerij Janine in Vorst sleepte de award voor voedingsbedrijven in de wacht. De onderneming zet brood dat niet verkocht raakt om in bier en gebruikt in haar brood het graan en gist dat ook al dienst deed in de brouwerij. In de categorie changemakers was de laureaat het Hearth Project, een Brusselse vzw die sinds begin 2020 voedselreststromen recupereert uit de groothandel. Het project maakt er kwalitatieve maaltijden van voor caritatieve instellingen. In diezelfde categorie gaat Etheclo aan de haal met een geldprijs van 5.000 euro, geschonken door Delhaize. Het bedrijf ontwikkelde een slimme isothermische box die de temperatuur op peil houdt en monitort, zodat de koude keten tijdens het transport niet verbroken wordt. 

pdf bestandPersbericht_Food Waste Awards 2022.pdf (72 kB)

 

Wat is voedselverlies?

Als voedsel verloren gaat voor menselijke consumptie, om welke reden dan ook, spreken we over voedselverlies. Uit onderzoek blijkt dat een derde van al het voedsel dat wereldwijd voor menselijke consumptie wordt geproduceerd, verloren gaat. Dat gebeurt in de hele voedingsketen, van boer tot consument.

Lees meer >

 

Wat kan je zelf doen om voedselverlies tegen te gaan?

 

pro 2

 

Waarom is voedselverlies vermijden zo belangrijk?

Wat ligt aan de oorzaak?

Internationale samenwerkingen

Voedselverliezen hebben grote gevolgen voor onze economie, ons milieu en de voedselproblematiek in de wereld. De impact ervan wordt vaak onderschat. 

Het totaal aan voedselverlies en nevenstromen in Vlaanderen bedraagt in Vlaanderen elk jaar ongeveer 2 miljoen ton. Van landbouwer tot consument: in de hele keten ontstaan voedselverlies en nevenstromen. 

Jaarlijks gaat in de wereld 1,3 miljard ton voedsel verloren. Dat is een derde van de totale voedselproductie. Vlaanderen werkt samen met de andere gewesten, de federale overheid en Europa om het probleem aan te pakken.

Lees meer > Lees meer > Lees meer >

 

Nieuw actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen 2021-2025 gelanceerd

De Vlaamse Regering keurde op 23 april 2021 het Actieplan voedselverlies en biomassa 2021-2025 goed.

Dit actieplan is voor het luik voedselverlies een vervolg op de Ketenroadmap Voedselverlies 2015-2020. Samen met alle betrokken actoren willen we werk maken van een circulaire toekomst voor voedselverlies en biomassa. 

Cijfers en rapporten

Hoe meer we weten of voedselverlies, hoe beter we het probleem kunnen aanpakken. Welk voedsel gaat in Vlaamse huishoudens verloren en wat zijn de oorzaken ervan? Wat zijn effectieve manieren om verlies in de diverse schakels van de keten te bestrijden? We zetten relevante rapporten op een rijtje.

Lees meer >