Forum Voedselverlies 2017

Op 16 november 2017 organiseerden de partners van de Ketenroadmap Voedselverlies en de Vlaamse overheid het Forum Voedselverlies.

De uitkomsten van dit Forum zijn de eerste stappen naar nieuwe acties. De ketenpartners overleggen met hun leden en diverse stakeholders en maken concrete afspraken voor de toekomst.

Volgende acties zijn alvast gepland voor 2018:

  • Ondersteuning van aankopers bij het opmaken van bestekken voor cateringopdrachten.
  • Verder verkennen en initiëren van concrete acties rond het thema ‘brood’, stimuleren van innovatie, sensibilisatie en netwerking.
  • Sensibilisering van horecasector m.b.t. selectieve inzameling van diverse afvalstromen en keukenresten.
  • Verder uitdiepen van de strategieën voor het valoriseren van de gekke groenten en fruit.

 

Verslagen en presentaties van 16 november 2017:

 

Situering Ketenroadmap Voedselverlies 2015-2020 en eerste monitoring voedselverliezen in Vlaanderen

 

Gekke groenten en fruit: van voedselverlies naar voedselwinst

Uit recent onderzoek blijkt dat een niet te verwaarlozen aandeel van de Vlaamse productie aan groenten en fruit niet in de reguliere afzetkanalen terecht komt. Dit omdat de producten niet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen van cosmetische aard (afmeting, vorm, kleur, …) die in de keten gangbaar zijn. Deze producten zijn echter perfect geschikt voor menselijke consumptie.

De producten blijven achter bij de landbouwer. Een deel van deze producten komt nog via alternatieve kanalen op het bord van de consument terecht, al dan niet verwerkt. De meeste van deze producten krijgen echter een laagwaardigere niet-menselijke bestemming, bv. onderploegen. Hierdoor treedt er voedselverlies op en dat willen we vermijden!

 

Bestekken tegen voedselverlies

Cateraars zijn gebonden aan de formuleringen in de bestekken en lastenboeken van hun opdrachtgevers. Vaak zit daar al een knelpunt dat voedselverlies veroorzaakt.

Barrières en knelpunten worden op tafel gelegd en goede praktijkvoorbeelden worden uitgewisseld.

Vertrekkend vanuit concrete overheidsbestekken wordt aan de deelnemers een leidraad voorgelegd die tot doel heeft het voedselverlies bij (overheids)opdrachten te beperken.

 

Van verloren naar gewonnen brood

Het verlies van brood is alomtegenwoordig in de hele voedingsketen. Tijdens deze sessie zullen we inspireren met concrete voorbeelden over hoe het verlies van brood elders werd aangepakt. Bestaande knelpunten worden besproken en mogelijke oplossingen geformuleerd. We willen samen nadenken over nieuwe initiatieven en samenwerkingen die kunnen opgezet worden.

 

Een vierde sessie ging door op maandag 20 november tijdens de Horeca Expo te Gent.

Keukenafval, bordresten, overgebleven gebak, … niet in de restafvalbak

We focussen op selectieve inzameling van keukenafval bij kleinere en (middel)grote horeca en brede cateringsector (in private en publieke sectoren). Barrières en knelpunten worden op tafel gelegd en goede praktijkvoorbeelden worden uitgewisseld. We zoeken samen naar mogelijke acties om de uitrol van de selectieve inzameling te faciliteren.