Voedselverliesforum: een sfeerverslag

Op 8 juni 2016 organiseerden de ketenpartners en de Vlaamse overheid het Voedselverliesforum. Dankjewel aan alle deelnemers! Door hun bijdrage en nieuwsgierige en constructieve blik stond het forum bol van interessante ontmoetingen en positieve uitwisseling.

Een kort sfeerverslag.

Verwelkoming en korte voorstelling van de werking Roadmap Voedselverlies 2015-2020 door Eve Diels (Horeca Vlaanderen, Voorzitter Ketenplatform)

Workshops
  • Zoek het niet te ver

Arnout Vercruysse lichtte het project Food Act van OCMW Kortrijk toe. Dit project is een voedselhulpnetwerk dat voedseloverschotten rechtstreeks bij producenten recupereert en levert bij voedselhulporganisaties. Er wordt complementair samengewerkt met een 20-tal organisaties. Op die manier worden vraag en aanbod zo goed als mogelijk op elkaar afgestemd.

Katleen De Paepe (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie) geeft een samenvatting van een eerste screening van initiatieven die lokale overheden nemen in het kader van het bestrijden van voedselverliezen. De voornaamste conclusies daarin waren dat lokale overheden een belangrijke rol kunnen vervullen in het afstemmen van vraag naar en aanbod van voedseloverschotten, maar ondersteuning vragen om deze regierol op te nemen; dat heel wat lokale overheden sensibilisatie-acties opzetten of ondersteunen en dat slechts bij een handvol steden er sprake is van een globale visie omtrent voedsel.

Naar aanleiding van deze drie getuigenissen gingen de deelnemers van deze workshop op zoek naar opportuniteiten om voedselverliezen lokaal aan te pakken.

  • Van willen naar doen

Tijdens deze workshop kregen de deelnemers tekst en uitleg bij het 7E-model als algemeen leidraad voor beleidsmakers en communicatiemedewerkers om gedragsverandering te bewerkstelligen bij hun doelgroepen. Ewoud Monbaliu (LEVUUR) paste het model toe op de ‘No Food to Waste’-campagne van Horeca Vlaanderen. Bijdragen uit het publiek illustreerden dat het model ook bruikbaar is voor het werken aan gedragsverandering binnen andere doelgroepen zoals scholen en organisaties binnen de sociale economie.

  • Van verlies naar winst

Marleen Vanwingh belichtte de inspanningen van het Agentschap Facilitair Bedrijf in de 10 restaurants (1 miljoen klanten per jaar) en de vergaderfaciliteiten (koffie, fruitsap…) van de Vlaamse overheid. In 2012 vond een eerste voedselverliesmeting plaats. Naar aanleiding van deze meting kunnen mooie resultaten worden voorgelegd.

Steven Desair vertelde over de initiatieven van Eatmosphere: naast het inzamelen van voedseloverschotten voor sociale organisaties wordt ingezet op sensibilisering van het brede publiek via het ontwikkelen van gastronomische events met overschotten, marketing (bijv. verongelukte speculaasjes), workshops rond fermentatie… en netwerking tussen chefs, sociale organisaties en start-ups.

Marie Demarcke getuigde over haar ervaringen met de materialenscan binnen verschillende bedrijven. De materialenscan bevat een module rond voedselverlies en wil het personeel van bedrijven aanzetten stil te staan bij het verbeterpotentieel binnen hun bedrijfsvoering. Flanders’ FOOD begeleidt het proces en ondersteunt met technologisch advies (bijv. gebruik sensortechnieken) of wetenschappelijk onderzoek (bijv. onderzoek naar valorisatie van reststromen).

Naar aanleiding van deze drie getuigenissen gingen de deelnemers van deze workshop op zoek naar opportuniteiten binnen hun eigen organisatie of bedrijf.

Werk maken van voedselverlies: zo kan het!

Aan de hand van korte, energieke pitches maakten we kennis met de initiatieven van volgende organisaties/bedrijven: