Studie- en netwerkdagen

Verschillende actoren zetten zich in om de kennis en het netwerk rond voedselverlies te versterken. Tijdens diverse studie- en netwerkdagen wordt kennis uitgewisseld en samenwerkingsverbanden versterkt.

 

Infosessie voedselverlies welzijns- en zorgorganisaties, 29 september 2017, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: praktische informatie, getuigenissen en basismateriaal voor organisaties uit welzijns- en gezondheidssector die voedselverliezen in de zorgsector willen aanpakken. 

Netwerkbijeenkomst van food waste naar food profit, 29 juni 2017, Wageningen Academy en MVO Netwerk Food & Agribusiness: Inspirerende voorbeelden van succesvolle start-ups en gevestigde bedrijven. Aftoetsen van eigen bedrijfscase en gesprek aangaan met diverse experts. Voor info en inschrijven: klik hier.

Food waste in healthcare: European policy and national initiatives, 27 juni 2017, Health Care Without Harm Europe: Schets van het Europees beleid inzake voedselverlies. Inzoemen op aanpakken van voedselverliezen in de zorgsector.  Voor info en inschrijven: klik hier

Introductiedagen ‘Sociaal aan de slag met voedseloverschotten’, 10 maart 2016, 23 juni 2016 en 11 oktober 2016, Komosie: uitwisseling van tips en tricks voor het sociaal benutten van voedseloverschotten.

Trefdag ’Voedselverlies in de zorgsector’, 10 oktober 2016,  Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: uitwisseling van ideeën, handvaten en good practices voor de zorgsector.

Lerende netwerken ‘Lokale overheden tegen voedselverlies’, 3 workshops in 2016, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, OVAM, VVSG, Vlaco en KOMOSIE: uitwisseling van ideeën, handvaten en good practices voor lokale overheden.

Voedselverliesforum, 8 juni 2016, Ketenplatform Voedselverlies: kennismaking en kruisbestuiving tussen ketenpartners, bedrijven en middenveldactoren.

Conferentie 'Food waste? No thanks! EU policy perspective and strategies of member states', 11 december 2013, Departement Landbouw en Visserij en het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap: uitwisselling van beleidsstrategieën tussen Europese en nationale beleidsmakers.

Studiedag 'Sociaal aan de slag met voedseloverschotten', 24 april 2013, Vlaams minister voor Armoedebestrijding: voorstelling van concrete acties in Vlaanderen en het praktische doeboek pdf bestandSociaal aan de slag met voedseloverschotten.pdf (1.68 MB).

Studienamiddag 'Voedselverlies in Vlaanderen', 15 oktober 2012, Interdepartementale Werkgroep Voedselverlies, Vlaamse overheid: synthese voor van de projecten die de Vlaamse overheid heeft opgezet.