Voedselverlies in Vlaanderen

Wat is voedselverlies?

Als voedsel verloren gaat voor menselijke consumptie, om welke reden dan ook, spreken we over voedselverlies.

Monitoring Vlaamse cijfers

In de Vlaamse voedingsketen kwamen in 2015 naar schatting 3,5 miljoen ton voedselreststromen vrij, zo blijkt uit een recent gepubliceerde monitor. Het gaat om zowel de (eetbare) voedselverliezen als de (niet-eetbare) nevenstromen. 

Oorzaken

Het totaal aan voedselverlies en nevenstromen in Vlaanderen bedraagt in Vlaanderen elk jaar ongeveer 2 miljoen ton. Van landbouwer tot consument: in de hele keten zien we voedselverlies en nevenstromen ontstaan. Vaak ligt een combinatie van oorzaken aan de basis.

Voedselverlies in de wereld

Jaarlijks gaat in de wereld 1,3 miljard ton voedsel verloren. Dat is 1/3 van de totale voedselproductie.

Gevolgen

Voedselverliezen hebben grote gevolgen voor onze economie, ons milieu en de voedselproblematiek in de wereld. De impact ervan wordt vaak onderschat.

Publicaties

Onderzoek naar efficiënte manieren om voedselverlies tegen te gaan is cruciaal. We lijsten de laatste studies rond voedselverlies op.