Netwerkdag: Vermijden van voedselverlies via bestekken cateringopdrachten - 8 mei 2018

Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Uit de Vlaamse monitoring van de voedselverliezen en nevenstromen blijkt dat in 2015 de hoeveelheid voedselverlies voor de cateringsector geraamd wordt op 57.000 ton. Het betreft de catering aan bedrijven en industrie, onderwijs, overheid en non-profit en zorginstellingen. De verliezen ontstaan tijdens de bewaring (voorraadbeheer), de bereiding van maaltijden, maar ook tijdens de consumptie (bv. bordresten). Een groot deel van de voedselverliezen verdwijnt in het restafval met een laagwaardige valorisatie tot gevolg.

Overheden, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, … schrijven bestekken uit voor cateringopdrachten. Hoe kan je door de clausules in je bestek voedselverlies vermijden? Wat formuleer je in het bestek over selectief inzamelen van keukenafval?  

Verslag

Sami Hemdane

Inleiding

Sami Hemdane (UBC) en Hilde Van Lancker (Departement Omgeving)

pdf bestandNetwerkdag_8mei2018__inleiding_Sami Hemdane_Hilde Van Lancker.pdf (1.11 MB)

Els Verwimp en Alexander Lemmens

Doelmatige bestekken

Els Verwimp (Departement Omgeving) en Alexander Lemmens (Het Facilitair Bedrijf)
Hoe kunnen goed geformuleerde bestekken leiden tot minder voedselverlies in uw organisatie? De spelregels van overheidsopdrachten werden uit de doeken gedaan. Hoe speel je met technische vereisten, uitvoeringsvoorwaarden en gunningscriteria. Hoe formuleer je een goede dienstverlening, die bij de uitvoering ook de voedselverspilling vermijdt? En hoe volg je dit op tijdens de uitvoering van de opdracht? De theorie werd aangevuld met praktijkvoorbeelden van clausules in bestekken.

pdf bestandNetwerkdag_8mei2018_doelmatige bestekken_Alexander Lemmens_Els Verwimp.pdf (343 kB)

Veerle Schatteman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolien Plaete

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Braekevelt

Sessie 1: voedselverliezen detecteren in uw cateringopdrachten

Veerle Schatteman (Global Foodcare)
Tijdens deze sessie werden voor een aantal courante uitbestedingsmodellen (warme lijn versus koude lijn; vacuüm, diepvries, vers) de afvalstromen binnen catering in kaart gebracht. Het toelichten van de oorzaken en de verliezen leidt tot het erkennen en herkennen van deze verspilling.
Hoe dit alles van preventie tot en met afvalverwerking vertalen naar overheidsopdrachten? Via een duurzaam partnerschap tussen opdrachtgever en –nemer kunnen acties worden vastgelegd om zo de voedselverspilling tot een minimum te herleiden, besparingen te realiseren en meerwaarde te creëren in de keten.

pdf bestandNetwerkdag_8mei2018_sessie 1_voedselverliezen detecteren in cateringopdrachten_Veerle Schatteman.pdf (388 kB)

 

Sessie 2: de juiste hoeveelheid voedsel op het bord

Jolien Plaete (Vlaams Instituut Gezond Leven)
Grote honger, kleine honger? Jonge kinderen, sportieve studenten? Een dagje ouder? Iedereen heeft een heel persoonlijke behoefte naar eten en hoeveelheid voedsel op het bord. Het is niet evident die behoefte correct in te schatten. De bestaande tabellen met de gewenste hoeveelheden per voedingsproduct werden toegelicht. Uit praktijkervaringen blijkt dat een fijnstelling van de tabellen op maat van de instelling vaak leidt tot minder voedselverlies. En hoe kan je hiermee rekening houden bij de opmaak van een bestek voor een cateringopdracht? 

pdf bestandNetwerkdag_8mei2018_sessie 2_de juiste hoeveelheid op je bord_Jolien Plaete.pdf (642 kB)

 

Sessie 3: selectieve inzameling van keukenafval

Ann Braekevelt (OVAM)
Wanneer keukenafval en voedselresten niet te vermijden zijn, kunnen deze nog gevaloriseerd worden. Door een selectieve inzameling van het keukenafval, komen deze voedselreststromen in een circulair verhaal terecht.
Wat gebeurt er met keukenafval en voedselresten?  Welke verplichtingen zijn op komst? Wat neem je op in je bestek? Praktijkvoorbeelden werden toegelicht en positieve ervaringen gedeeld. 

pdf bestandNetwerkdag_8mei2018_sessie 3_selectieve inzameling keukenafval_Ann Braekevelt.pdf (1.39 MB)

pdf bestandNetwerkdag_8mei2018_sessie3_praktijk keukenafvalbeheer GVO Oostende_Caroline Pauwels.pdf (339 kB)

Hilde Van Lancker

Terugkoppeling parallelle sessies en blik vooruit

- Duurzame partnerrelaties

- Communicatie in beide richtingen

- Denk na over het doel: Wil ik volle bakken in de saladbar tot vlak voor het sluitingsuur? Of wil ik een gevarieerd aanbod voor elke klant? Het antwoord zal verschillend zijn en de hoeveelheid voedselverlies ook.

- De nodige en gezonde hoeveelheid voedingsstoffen is voor iedereen verschillend.

- Wat niet te vermijden is, selectief inzamelen

- …

Het zijn enkele van de vele conclusies van de netwerkdag.

Tijdens de parallelle sessies werden tips en aandachtspunten geformuleerd voor de opmaak van bestekken. Deze output wordt verwerkt in een publicatie. Van zodra de publicatie beschikbaar, wordt deze toegevoegd op de webpagina.

De deelnemers aan deze netwerkdag krijgen de publicatie toegestuurd van zodra beschikbaar. Wenst u de publicatie ook rechtstreeks te ontvangen? Mail dan naar voedselverlies@vlaanderen.be .


 

Uitleg en bezoek keuken Vlaamse overheid

Lander Van Den Heede en Dominique Punnewaerts (Het Facilitair Bedrijf) gaven een uitgebreide toelichting bij de initiatieven inzake verminderen van voedselverlies in de restaurants van de Vlaamse overheid. De deelnemers kregen een inkijk in de keuken van het gebouw Herman Teirlinck.

 

 

Organisatie

Deze netwerkdag is een initiatief van het Ketenplatform Voedselverlies in samenwerking met de Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Stad Gent, Rikolto, Aramark, Sodexo, Compass-group en UBC.