Netwerkdag: Vermijden van voedselverlies via bestekken cateringopdrachten - 8 mei

Uit de Vlaamse monitoring van de voedselverliezen en nevenstromen blijkt dat in 2015 de hoeveelheid voedselverlies voor de cateringsector geraamd wordt op 57.000 ton. Het betreft de catering aan bedrijven en industrie, onderwijs, overheid en non-profit en zorginstellingen. De verliezen ontstaan tijdens de bewaring (voorraadbeheer), de bereiding van maaltijden, maar ook tijdens de consumptie (bv. bordresten). Een groot deel van de voedselverliezen verdwijnt in het restafval met een laagwaardige valorisatie tot gevolg.

Overheden, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, … schrijven bestekken uit voor cateringopdrachten. Hoe kan je door de clausules in je bestek voedselverlies vermijden? Wat formuleer je in het bestek over selectief inzamelen van keukenafval?  

Je wordt uitgenodigd om met open vizier mee na te denken over de opmaak van bestekken voor cateringopdrachten. En welke rol kan je zelf, vanuit je sector of domein, opnemen in dit verhaal?

Doel van de dag

  • Uitwisseling van ervaringen met het uitschrijven van cateringopdrachten
  • Kennismaking tussen aankopers en aanbieders van catering
  • Formuleren van tips en goede voorbeelden van clausules in bestekken voor cateringopdrachten

Voor wie?

  • Aankopers van cateringopdrachten in de sectoren onderwijs, zorg- en welzijnssector en bij besturen.
  • Leveranciers van maaltijden aan bovenvermelde sectoren

Programma

9.00 u.:

Onthaal

9.30u.:

Doelmatige bestekken (plenair)

Els Verwimp en Alexander Lemmens, experts duurzame overheidsopdrachten Vlaamse overheid
Hoe kunnen goed geformuleerde bestekken leiden tot minder voedselverlies in uw organisatie? Tijdens een plenaire sessie worden de spelregels van overheidsopdrachten uit de doeken gedaan. Hoe speel je met technische vereisten, uitvoeringsvoorwaarden en gunningscriteria. Hoe formuleer je een goede dienstverlening, die bij de uitvoering ook de voedselverspilling vermijdt? En hoe volg je dit op tijdens de uitvoering van de opdracht? De theorie wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden van clausules in bestekken.

10.15u.

Inspirerende sprekers voor de parallelle sessies (plenair)

  • Sessie 1: Global Foodcare - Veerle Schatteman
  • Sessie 2: Gezond Leven - Jolien Plaete
  • Sessie 3: OVAM - Ann Braekevelt

11.00u.:

Parallelle sessies

Sessie 1: voedselverliezen detecteren in uw cateringopdrachten
Global Foodcare - Veerle Schatteman
Tijdens deze sessie brengen we voor een aantal courante uitbestedingsmodellen (warme lijn versus koude lijn; vacuüm, diepvries, vers) de afvalstromen binnen catering in kaart. Het toelichten van de oorzaken en de verliezen gaat leiden tot het erkennen en herkennen van deze verspilling.
Hoe dit alles van preventie tot en met afvalverwerking vertaald kan worden naar overheidsopdrachten pakken we gezamenlijk aan in een interactieve sessie. De doelstelling is om via een duurzaam partnerschap tussen opdrachtgever en –nemer, acties te kunnen vastleggen om zo de voedselverspilling tot een minimum te herleiden, besparingen te realiseren en meerwaarde te creëren in de keten.

Sessie 2: de juiste hoeveelheid voedsel op het bord
Gezond Leven - Jolien Plaete
Grote honger, kleine honger? Jonge kinderen, sportieve studenten? Een dagje ouder? Iedereen heeft een heel persoonlijke behoefte naar eten en hoeveelheid voedsel op het bord. Het is niet evident die behoefte correct in te schatten. Tijdens deze sessie gaan we in op bestaande tabellen met de gewenste hoeveelheden per voedingsproduct. Uit praktijkervaringen blijkt dat een fijnstelling van de tabellen op maat van de instelling vaak leidt tot minder voedselverlies.
Tijdens deze sessie gaan we in gesprek over deze fijnstelling. En hoe kan je hiermee rekening houden bij de opmaak van een bestek voor een cateringopdracht? 
 

Sessie 3: selectieve inzameling van keukenafval
OVAM - Ann Braekevelt
Wanneer keukenafval en voedselresten niet te vermijden zijn, kunnen deze nog gevaloriseerd worden. Door een selectieve inzameling van het keukenafval, komen deze voedselreststromen in een circulair verhaal terecht.
Wat gebeurt er bij jullie met keukenafval en voedselresten?  Laten jullie die stromen al selectief ophalen? Of heb je nog twijfels? Welke verplichtingen zijn op komst? Wat neem je op in je bestek? Hoe kan je je steentje bijdragen in het circulaire economieverhaal? Laat je inspireren door de positieve ervaringen in de sector en leg je eigen ervaringen of vragen op tafel tijdens deze sessie.


12.30u.:


Terugkoppeling parallelle sessies en blik vooruit


13.00u.:


Netwerklunch


14.00u.: 


Uitleg en bezoek keuken Vlaamse overheid (vrijblijvend)

Einde voorzien om 15u

 

Inschrijven

Organisatie

Deze netwerkdagis een initiatief van het Ketenplatform Voedselverlies in samenwerking met de Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Stad Gent, Rikolto, Aramark, Sodexo, Compass-group en UBC.

 

 

Praktisch