Op de agenda

23 mei 2019: Forum Voedselverliezen aanpakken in Vlaamse huishoudens - Brussel

Leidraad beperking voedselverliezen: Overheidscontracten zijn een krachtig instrument om bedrijven en organisaties te sensibiliseren, te inspireren en te engageren tegen voedselverlies. Deze leidraad wil aanbesteders ondersteunen bij het beperken van voedselverliezen bij overheidscontracten door een concrete aanpak en modelclausules aan te reiken. pdf bestandleidraad_beperking_voedselverliezen_20181019.pdf (188 kB)

Wat is voedselverlies?

Als voedsel verloren gaat voor menselijke consumptie, om welke reden dan ook, spreken we over voedselverlies. Uit onderzoek blijkt dat een derde van al het voedsel dat wereldwijd voor menselijke consumptie wordt geproduceerd, verloren gaat. 

Deze organisaties en bedrijven doen het je voor!

Tal van organisaties, bedrijven en mensen zetten in Vlaanderen hun schouders onder projecten die voedselverlies helpen voorkomen. We verzamelden een selectie uit het brede aanbod.

Forum voedselverlies : 23 mei

Voedselverliezen aanpakken in Vlaamse huishoudens

Internationale onderzoekers geven inzicht en duiding bij de problematiek van voedselverlies en haar oorzaken bij gezinnen thuis. Concrete leerpunten uit onderzoek worden verder uitgediept. Tijdens dit forum krijg je nieuwe bagage om zelf acties op te zetten of een gericht beleid te voeren om voedselverliezen bij consumenten te verminderen.

Het Facilitair Bedrijf : Food Waste Award 2019

In de categorie ‘grootkeukens en catering’ werd Het Facilitair Bedrijf tot winnaar gekroond van de Food Waste Awards 2019. In tien restaurants van de Vlaamse overheid voerden zij samen met FoodWIN een nulmeting uit en stelden een actieplan op. Tegen 2025 ambiëren ze voedselverlies met 30% te verminderen.

Voedselverlies reduceren én tegelijk een grotere klantentevredenheid creëren

In de week van 5 tot 9 november 2018 werd het voedselverlies gemeten in 10 restaurants van de Vlaamse overheid. Het Facilitair Bedrijf gaat na de analyse van de resultaten aan de slag met enkele concrete acties. 

Sinds klanten in sommige restaurants zelf hun portie opscheppen en afruimen, is er in die restaurants 57% minder verlies op het bord.

Meer weten? Ontdek het rapport en welke acties er gepland zijn.

Duurzaam tegen de (voedselverlies)stroom in!

Het Departement Omgeving liet door VIVES Hogeschool een praktijkgericht onderzoek uitvoeren voor interventies op schoolniveau rond het thema voedselverlies.

Resultaten 2018

Een gedetailleerd overzicht van de stand van zaken 2018 vind je in het voortgangsrapport xlsx bestandVoortgangsrapportage_ketenroadmap_voedselverlies_2018.xlsx (185 kB)

Studie Voedselverlies en consumentengedrag bij Vlaamse huishoudens

In de Vlaamse huishoudens gaat vooral voedsel verloren door gebrek aan planning en het fout inschatten van portiegroottes. Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid bracht via een dagboekstudie, online enquête en reëel aankoopgedrag het voedselverlies van Vlaamse huishoudens en haar oorzaken in kaart.

Monitoring Vlaamse cijfers

In de Vlaamse voedingsketen kwamen in 2015 naar schatting 3,5 miljoen ton voedselreststromen vrij, zo blijkt uit een recent gepubliceerde monitor. Het gaat om zowel de (eetbare) voedselverliezen als de (niet-eetbare) nevenstromen. 

Over voedselverlies.be

De Vlaamse overheid en partners uit de landbouwsector, voedingsindustrie, distributiesector, catering, horeca en consumentenorganisaties bundelen de krachten om het voedselverlies terug te dringen.

Op deze website ontdek je welke acties ze ondernemen en wat je zelf kunt doen!

De nieuwsbrief voedselverlies houdt je op de hoogte van komende studiedagen, nieuwe onderzoeksresultaten en internationale ontwikkelingen. Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief!